Storitve

Pomoč na domu

Dom počitka Mengeš izvaja na podlagi koncesijske pogodbe storitev pomoči na domu za občane občine Mengeš in Trzin. 

Osnovni namen storitev pomoči na domu je, da upravičencem omogočamo čimbolj kvalitetno življenje v domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo.

 

PROŠNJA ZA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

POOBLASTILO

 

 

 

 

Upravičenci storitev pomoči na domu so:

 • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb), ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogoča občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravice do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, a so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju oziroma otrok s težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Obseg in vsebino socialne oskrbe se prilagodi potrebam posameznega uporabnika. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.L. RS, št. 45/2010) v 6. členu navaja, da je upravičenec upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, navedenih spodaj.

Oblike pomoči na domu:

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri hranjenju, umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

 

Gospodinjska pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

 

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Izvajanje pomoči na domu se začne na osnovi zahteve upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.

Najprej se ugotovi upravičenost do storitve in se nato glede na želje in potrebe upravičenca z njim ali njegovim zakonitim zastopnikom sklene dogovor o izvajanju storitve.

 

Vse informacije in oddaja prošenj: 

         Ana Volč, mag. soc. del.

         Telefon: 01/ 3301 587

         Mobitel: 051 327 317

         E-pošta: ana.volc@dpm.si 

        Uradne ure od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.

 

PRENESI BROŠURO 

 

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih

OK